Over ons

Stripdagen Haarlem is een initiatief van Stichting Beeldverhaal Nederland (SBN). 
SBN heeft volgens haar statuten tot doel het bevorderen van de ontwikkeling en de kwaliteit van het Nederlandse beeldverhaal en de daarmee verbonden cultuur in en buiten Nederland. Dit doel wordt verwezenlijkt door onder meer:

- het organiseren van het 2-jaarlijks terugkerende festival 'Stripdagen Haarlem'

- het initiëren van projecten en het uitgeven van periodieken en andere publicaties

- advies en onderzoek

- audiovisuele producties

- archiveren en documenteren

- onderhouden en bevorderen van contacten in de branche

- stimuleren van de talentontwikkeling

- educatie.

Met deze doelstelling spreekt SBN de volgende ambitie uit:

De komende jaren worden de inzet en de activiteiten van SBN verhevigd. In het streven om de doelstelling veel breder te interpreteren dan door het enkel organiseren van Stripdagen Haarlem, zullen er nieuwe initiatieven worden ontplooid.

Bestuur Stichting Beeldverhaal Nederland:

Voorzitter - Mark Marijnen 

Secretaris - Marc Mergeay

Penningmeester - Remco Plas

Algemeen bestuurslid - Dré Kampfraath

Team Stripdagen Haarlem:

Artistiek directeur - Tonio van Vugt

Zakelijk directeur - Yvonne Pos

Beurscoördinator - Ton Mackaaij

Pers - Natasja van Loon

Webdesign - INcreatie/Apollo

Met veel dank aan...