Een volgende stap vooruit

Een volgende stap vooruit met de Nederlandse stripwereld

Zo'n half jaar geleden publiceerde Jan Venselaar op de website 9e Kunst een onderzoek naar de staat van de Nederlandse stripwereld. Het rapport maakte veel los en leidde tot allerlei discussies, maar vervolgens viel het weer stil in de stripwereld. En dat is jammer, want de discussie die op gang kwam was zeer zinvol.  

Een van de knelpunten waar iedereen het in ieder geval over eens leek te zijn, was dat de kennis over het Nederlandse veld - van uitgevers tot makers, van winkeliers tot belangenverenigingen - veel beter in kaart gebracht (en gedeeld) zou moeten worden,, zodat de huidige stripwereld daarin een professionaliseringsslag zou kunnen maken ten opzichte van concurrerende media.

Daarom heeft Stichting Beeldverhaal Nederland besloten om in samenwerking met 9e Kunst de handschoen op te pakken. Een van de doelstellingen van de stichting is immers het stimuleren van het Nederlandse beeldverhaal. 

We hebben gekeken hoe we dit zouden aanpakken en besloten om eerst een paar oriƫnterende sessies te houden met verschillende kleine groepen om een goed beeld te krijgen van de knelpunten en de kennis binnen de verschillende gremia in de stripwereld. De eerste sessie is afgelopen woensdag gehouden. We hebben een poging gedaan zoveel mogelijk doelgroepen (tekenaars, recensenten, verkopers, uitgevers , etc.) uit de stripwereld bij elkaar te brengen. Ook voor de volgende sessie is het de bedoeling weer een dwarsdoorsnede van de stripwereld bij elkaar te brengen. De uitkomsten van de kleine sessies zijn het uitgangspunt voor een grote (waarschijnlijk nog virtuele) bijeenkomst waarin in deelgroepen gevraagd wordt met elkaar te kijken naar de specifieke knelpunten en met mogelijke oplossingen te komen. Zo hopen we de stripwereld beter in kaart te brengen en ook eenduidiger naar buiten te kunnen laten treden met hun wensen.

Wij - en alle deelnemers - waren heel enthousiast over deze eerste virtuele sessie en zien uit naar de tweede. Wie zich aangesproken voelt om hieraan in persoon een bijdrage te leveren is van harte welkom. De enige beperking voor ons is dat de groep niet te groot moet worden voor deze voorbereidende sessies en dat we zoveel mogelijk verschillende deelgroepen vertegenwoordigd willen laten zijn.

Aanmelden kan via informatie@stichtingbeeldverhaal.nl

Met veel dank aan...