3 Bommel en de Bijbel lezing in de Bavokerk

Lezing: Bommel en de Bijbel

Met zijn Bommel- en Tom Poes-strips hield Marten Toonder zijn publiek een spiegel voor. Hij toonde in milde ironie een kritische blik op de samenleving. Zo nu en dan betrof die ironische kijk ook de kerken, het geloof en het christendom.

In de Bommel-verhalen zijn regelmatig verwijzingen te vinden naar het christendom en de Bijbel, soms verbaal, soms visueel. Sommige verhaalelementen in de Bommel-reeks vertonen sterke overeenkomsten met Bijbelse verhalen: de zoektocht naar het Beloofde Land, naar de verwoesting van Sodom en Gomorra, naar Job en naar de Openbaringen. Daarnaast vinden we in de Bommel-verhalen soms Bijbelcitaten terug, en drukken sommige personages zich uit in een soort Bijbeltaal (‘Tale Kanaäns’).

Ter gelegenheid van de expo over Bommel en Bijbel in de Grote of Sint-Bavokerk houdt Klaas Driebergen, auteur van het gelijknamige boek, in het eerste festivalweekend tweemaal een lezing over dit onderwerp. Deze vindt plaats in het hoogkoor van de kerk.

Grote of Sint-Bavokerk (Grote Markt 22)

Zaterdag 26 mei 14:00-15:00, zondag 27 mei 15:15-16:15

Toegang € 5,00 (= exclusief toegang kerk en tentoonstelling)

Toegang  Grote of Sint-Bavokerk € 2,50. Met het passe-partout op pag. 28 in het programmaboekje betaalt u tijdens Stripdagen Haarlem slechts € 2,--.

Met veel dank aan...